Monday, 14 May 2012

โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ


ในโลกยุคปัจจุบันหลายๆคนคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาที่มีความสำคัญมาเป็นอันดับ 1 ก็คือ ภาษาอังกฤษ  การเรียนภาษาอังกฤษนั้นมีมากมายหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเรียนพิเศษ การเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ หรือแม้แต่การซื้อโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษมาฝึกฝน ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะเห็นได้ว่า เด็กๆลูกหลานของเรานั้นจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ได้ฝึกฝน  ได้สนุกไปกับภาษาอังกฤษ อีกทั้งโรงเรียน สถาบันต่างๆในประเทศไทย จะเห็นไดว่าแต่ละโรงเรียนแต่ละสถาบันก็เน้นภาษาอังกฤษ สังเกตจากการที่แต่ละโรงเรียนมีการเพิ่มชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษเข้าไปในแต่ละวันให้มากยิ่งขึ้น หรือ แม้แต่กระทั่งการจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนในโรงเรียนต่างๆ หรือทางโรงเรียนจะจัดหาโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษมาไว้ในโรงเรียนหรือตามสถาบันต่างๆ
ผู้ปกครองหลายๆท่านคงยังไม่ทราบถึงวิธีการที่เรานั้นจะฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เก่งยิ่งขึ้นนั้นจะต้องเริ่มจากวิธีใดเป็นวิธีแรกหรือจะต้องใช้สื่อประเภทไหนที่จะเหมาะสมของแต่ละคน วันนี้ค่ะเรามีวิธีการที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบมาบอกกันนะค่ะ
จากที่เราเคยทราบกันมาว่า ทักษะภาษาอังกฤษนั้นโดยทั่วๆไปก็จะมี การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน  แต่ทักษะที่สำคัญมากที่สุดที่จะบอกกับทุกคนก็คือ การฟัง  การฟังถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่สุด หากเราไม่มีทักาะทางด้านนี้ การเรียนภาษาอังกฤษก็จะยากลำบากตามไปด้วย
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีนั้นต้องเน้นให้เป็นไปตามธรรมชาติและก้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของสมองอีกด้วย ดังกระบวนที่จะแสดงให้เห้นได้ดังนี้  Listening -> Phonics -> Decoding -> Fluency -> Vocabulary -> Comprehension -> Critical Thinking  แต่เราจะเห็นได้ว่าโรงเรียนหลายๆโรงเรียน หรือแม้แต่สถาบันต่างๆนั้น ไม่ได้จัดโปรแกรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามธรรมชาติหรือสอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง ดังนั้นจึงมีการผสมผสานหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาทำเป็นโปรแกรมสอนภาอังกฤษตามหลักการที่เป็นไปตามธรรมชาติ โปรแกรมนี้เรียกว่า โปรแกรม    Fast ForWord® โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบโดย  Neuroscientists หรือนักประสาทวิทยาศาสตร์จากสหรัฐอเมริกา โปรแกรมนี้ผู้เรียนจะสามารถ พัฒนาสมอง พัฒนาความคิด พัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาความจำไดดีมากยิ่งขึ้น นอกจากโปรแกรมนี้จะสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้ดีแล้ว โปรแกรมนี้ยังสามารถฝึกสมาธิ  ความรวดเร็วในการประมวลผลของสมองได้อย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย
การใช้โปรแกรม  Fast ForWord® ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนั้น ภายใน 2 เดือน สมองจะได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ถ้าเปรียบเทียบกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบปกติ เนื่องจากการทำงานของโปรแกรมนี้ ทำให้สมองไดพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ผู้ศึกษาจะได้รับจากโปรแกรมนี้ก็คือ สิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จะติดตัวไปกับผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา
หากต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.adbkk.com

No comments:

Post a Comment